ست جعبه چوبی رنگ روغن ریوز

ست جعبه چوبی رنگ روغن ریوز

ست شامل موارد زیر است :
رنگ روغن 12 میلی ریوز. 26 تیوب
مداد طراحی 2 عدد
تراش و پاک کن مخصوص و پالت رنگ هر کدام یکعدد.
قلم مو 4 عدد. که مجموعا در کیف چوبی گرد آوری شده است